రాబోవు సినిమాలు

లచ్చి నవంబర్ 24
నెపోలియన్ నవంబర్ 24
ఇంద్రసేన నవంబర్ 30
ఆక్సిజన్ నవంబర్
జవాన్ డిసెంబర్ 1
ఎంసీఎ డిసెంబర్ 15
హలో డిసెంబర్ 22
ఒక్క క్షణం డిసెంబర్ 23
చలో డిసెంబర్ 29
పవన్- త్రివిక్రమ్ మూవీ జనవరి 10, 2018
జై సింహ జనవరి 12, 2018
అభిమన్యుడు జనవరి 13, 2018
భాగమతి జనవరి 26, 2018
రజనీ ‘2.0’ ఏప్రిల్ 13, 2018
భరత్ అనే నేను ఏప్రిల్ 27, 2018
నా పేరు సూర్య ఏప్రిల్ 27, 2018